fbpx

מבוא

מדיניות פרטיות זו (להלן: “המדיניות”) תחול על האתר netaneles.com (“האתר”). מטרתה להבהיר למשתמש (להלן: “אתם” או “אתה”) את זכויותיו וחובותיו בכל הנוגע לאופן האיסוף, דרך השימוש והשיתוף של המידע האישי אשר נמסר על ידך ו/או נאסף עליך, באמצעות הזנת פרטיך באתר ו/או באמצעותך לגבי מידע אשר בחרת לחלוק עם האתר, הכול בהתאם למפורט במדיניות להלן.

המדיניות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

המידע הנאסף על ידי האתר והשימוש בו

מידע אנונימי: בעת שימוש באתר, עשוי האתר לאסוף מידע הנוגע לשימוש באתר אשר אינו מאפשר זיהוי של היחיד ו/או חשיפת זהותם של המשתמשים, כגון מידע מצטבר וניתוח על דפוסי שימוש (להלן: “מידע אנונימי”). זאת לשם שיפור השירותים והעשרת תוכן האתר, איכותו, וטיב השירותים הניתנים לכם במסגרת האתר.

מידע אישי: האתר עשוי לאסוף מידע אישי שהנכם מזינים ומוסרים באתר (כגון: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, תאריך לידה, אמצעי פרטי תשלום וכל מידע אחר שהמשתמש מוסר בעת ההרשמה) ו/או שנאסף מהמכשיר שלכם (לדוג’: כתובת IP, מיקום גיאוגרפי, סוג מכשיר וכו’).

זכויותיך

בכל שלב ניתן לבקש מחיקת המידע האישי, עדכון או תיקון שלו, ו/או לבקש לא להשתמש במידע האישי שלך לצורכי שיווק ישיר ו/או לשליחת חומר פרסומי. כמו כן, ניתן לבקש למסור לך פרטים על המידע האישי אשר אסף עליך.

לכל בקשה כאמור, נא פנה לאחראי הפרטיות שלנו בכתובת: nestrategix@gmail.com

שיתוף פרטים עם גורמים שלישיים

האתר עשוי לשתף מידע אישי עם גורמים שלישיים במקרים הבאים:

שימור ואבטחת המידע

האתר מחויב לשמירה על אבטחת המידע האישי שברשותו, וישתמש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וסטנדרטים בינלאומיים במטרה למנוע גישה בלתי מורשית למידע ו/או שימוש בו.

עדכונים למדיניות

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות פרטיות זו. שינויים כאלו יפורסמו באתר ו/או יועברו אליכם בדוא”ל, ויתחילו להתקיים מרגע פרסומם.

פניות

לכל שאלה, הבהרה או בקשה בקשר למדיניות זו, ניתן לפנות לאחראי הפרטיות שלנו בכתובת: